informatie

Visionrail is een jong bedrijf, gestart in maart 2016. Ook al is het jong bedrijf, aan kennis en ervaring is er decennia ervaring en expertise aanwezig.
Visionrail is actief op een aantal terreinen.

Spoorwegregelgeving en advies
Verslaglegging
Auditting
Excel-applicaties en
Bouwen van websites.

Spoorwegregelgeving en advies
Al meer dan 40 jaar is er kennis vergaard over spoorwegregelgeving in Nederland en Europa. Bijkomstig is dat Visionrail goed op de hoogte is van bestuurlijke procedures, zowel in Nederland en binnen de Europese Unie.
De kennis en expertise van Visionrail betreft de spoorwegtechniek en regelgeving.  Veiligheid, interoperabiliteit zijn kernwaarden van het kennisniveau van Visionrail.

Verslaglegging
Heeft u een vergadering en wilt u op een gedegen manier daarvan een verslag hebben, dan kan Visionrail dat voor u verzorgen. Indien mogelijk wordt de vergadering bijgewoond, al dan niet digitaal en worden er aantekeningen gemaakt. Op basis van die aantekeningen wordt het verslag geschreven. Het kunnen projectvergaderingen zijn, maar ook bestuurlijk overleg. Visionrail biedt voor allerlei soorten overleg verslaglegging aan. Door de korte lijnen, heeft u vaak al binnen enkele dagen een concept verslag.

Auditting
Heeft u vragen of er binnen uw bedrijf correct volgens de vastgesteld procedures en richtlijnen is gewerkt, dan kunt u een beroep doen op de expertise van Visionrail. Samen bepalen we welke voorwaarden en procedures van toepassing zijn en door middel van documentonderzoek en eventueel interviews wordt een onafhankelijk oordeel gegeven over de gevolgde procedures.

Excel applicaties
Voeren u of uw medewerkers veel handelingen handmatig uit, dan kan dat vaak eenvoudig geautomatiseerd worden. Door gebruik te maken van overzichten die aan elkaar gekoppeld worden, kan het inzicht in uw bedrijf of uw toepassing vergroten. Deze aanpak zorgt er vaak ook voor dat er sneller en zonder fouten gewerkt kan worden. Voordeel van een dergelijke aanpak is ook dat u ook inzicht krijgt of de werkwijze efficiënt is en of er verbeteringen mogelijk zijn.
Excel biedt mogelijkheden om dergelijke processen te automatiseren. Uw applicatie wordt samen met u ontwikkelt, zodat u zicht heeft op wat er wordt vastgelegd.

Website
Heeft u een klein bedrijf en wilt u een eenvoudige website met informatie over uw onderneming, dan biedt Visionrail de gelegenheid om zo’n website te bouwen. Visionrail streeft er naar om de site samen met de opdrachtgever te ontwikkelen, zodat deze goed aansluit bij uw wensen.  Visionrail leert u dan de mogelijkheden om zelf de website aan te passen en te onderhouden. U kunt dan zelf aan de slag en heeft geen hoge onderhoudskosten. U kunt dan zelf bijvoorbeeld prijzen of aanbiedingen aanpassen, pagina’s bij bouwen etc.
Voor een website heeft u wel een hostingpakket nodig, ook dat zal Visionrail voor u regelen.

Samenvattend:
Heeft u vragen of ideeën. aarzel niet en neem contact op. Vragen staat vrij en u ontvangt een antwoord. Pas als er daadwerkelijk onderzoek gedaan moet worden, gaan we een traject in van prijsopgave en opdracht.
Voor contact vult u het contactformulier in [LINK]