concept EU-docs

Regelmatig verschijnen er nieuwe ontwerp documenten. Er bestaan drie besluitvormingsprocedures. Na de besluitvorming vindt vertaling plaats in alle talen van de Unie en vervolgens een publicatie in het Publicatieblad (Official Journal)

De eerste besluitvormingsprocedure is co-decisie genaamd, waarbij de Raad (van Lidstaat ministers, lees transportraad) en het Europees Parlement samen besluiten over een voorstel van de Europese Commissie (EC). Meestal betreft dat compleet nieuwe of grondig gewijzigde richtlijnen en verordeningen. Richtlijnen moeten de Lidstaten omzetten in nationale wetgeving, terwijl verordeningen rechtstreeks van toepassing zijn.

Een tweede methode is via uitvoeringshandelingen. In een richtlijn of verordening staan de mogelijkheden en voorwaarden genoemd waarop er een uitvoeringshandeling tot stand komt. De Europese Commissie maakt – al dan niet ondersteund door ERA- een voorstel dat vervolgens in een comité (RISC of SERAC) aan de orde komt. Na instemming van het comité beslist EC over het voorstel.
technische pijler: RISC = Railway Interoperability and Safety Committee
markt pijler : SERAC = Single European Railway Area Committee

De derde methode is via gedelegeerde handelingen. In een richtlijn of verordening staan de voorwaarden waarop de Europese Commissie zelfstandig een besluit  kan nemen.

In de submenu’s vindt u een overzicht van lopende discussies voor de co-decisie procedures, de voorstellen voor de marktpijler en de voorstellen voor de technische pijler , voor zover EC of ERA deze heeft gepubliceerd als ontwerp documenten. Indien beschikbaar komen bij de co-decisie ook de amendementen van het Europees Parlement aan de orde.