docs ERA verordening

uitvoeringshandelingen behorend bij ERA Verordening 2016/796

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad om de EC te machtigen onderhandelingen te beginnen over deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Spoorwegbureau.
COM(2017)664 final van 15.11.2017
concept aanbeveling  +  bijlage (NL-teksten)