docs veiligheidsrichtlijn

uitvoeringshandelingen behorend bij veiligheidsrichtlijn 2016/798

Verlenging termijn Kanaaltunnel certificaten ivm Brexit
Dit is een aanpassing van verordening 2020/2222. De Europese Commissie heeft een voorstel ter consultatie gepubliceerd: COM(2021)402 van 13.07.2021. 2021/0228(COD). Van dit concept zijn een NL-versie en een EN-versie beschikbaar

CSM assessing safety level and safety performance CSM-ASLP
ERA heeft van de Europese Commissie het mandaat gekregen om een voorstel te maken.
Voorstel voor een verordening, opgesteld door ERA (gebaseerd op art 6 van RSD 2016/798)
Impact assessment
Rapport van de ERA directeur

 Initiatieven voor Passengers security. EC heeft een consultatie gestart
link naar EC consultatie document.
ERA-aanbeveling — bijlage — begeleidend rapport — effect onderzoek