docs SERA-richtlijn

uitvoeringshandelingen behorend bij SERA richtlijn 2012/34,

Gebruikersheffing
Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2020/1429 wat betreft de duur van de referentieperiode voor de toepassing van tijdelijke maatregelen inzake heffingen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur
link naar NL-tekst
link naar EN-tekst


Evaluatie Goederen corridors
Aankondiging van de Europese Commissie om een evaluatie te houden van de verordening voor de goederencorridors RFC (913/2010). Dit voorstel is verwoord in Ares(2019)1377605 van 28.02.2019.
aankondiging

Standpunt in het Raadsbesluit 2018/1609 van 28.09.2018 dat door de Lidstaten wordt ingenomen in de vergadering van VN-ECE, inzake het vergemakkelijken van grensprocedures voor passagiers, bagage en lading-bagage in het internationale spoorwegverkeer
link naar Eur-Lex
link naar het geamendeerde voorstel

Evaluatie van uitvoeringsverordening 2015/429 geluidsdifferentiatie in gebruiksvergoeding. Consultatieperiode 28.03.2018 – 20.06.2018
link naar EC website