docs SERA-richtlijn

uitvoeringshandelingen behorend bij SERA richtlijn 2012/34,

Reizigersrechten
Voorstel van de Europese Commissie van 09.03.2023 voor een standaard formulier voor het aanvragen van een vergoeding bij vertraging.
EN (tekst) voorstel
EN bijlage (ontwerp formulier)


Evaluatie Goederen corridors
Aankondiging van de Europese Commissie om een evaluatie te houden van de verordening voor de goederencorridors RFC (913/2010). Dit voorstel is verwoord in Ares(2019)1377605 van 28.02.2019.
aankondiging

Standpunt in het Raadsbesluit 2018/1609 van 28.09.2018 dat door de Lidstaten wordt ingenomen in de vergadering van VN-ECE, inzake het vergemakkelijken van grensprocedures voor passagiers, bagage en lading-bagage in het internationale spoorwegverkeer
link naar Eur-Lex
link naar het geamendeerde voorstel