docs interop richtlijn

aanpassing TSI-OPE 2019/773 sluitsein
In de TSI zijn sluitseinen gedefinieerd (par: 4.2.2.1.3.2) als vast licht of als reflecterende plaat. Er is een Commissie voorstel (Ares 648 7072 van 21.10.2021) dat per 01.01.2022 alle Europese Lidstaten voor de goederencorridors uit Verordening 913/2010 reflecterende platen te accepteren. Uitzonderingen daarop zullen zijn
Portugal en Spanje die per 01.01.2025 en
België en Frankrijk die per 01.01.2026 hieraan willen voldoen.
Per 01.01.2026 zou dit voor het gehele Europese spoorwegnetwerk moeten gelden.

aanpassing TSI-TAF 1305/2014
ERA heeft een voorstel gemaakt voor een herziene TSI-TAF. Dit document is op 11.09.2020 gepubliceerd op de ERA website.
Aan de aanbeveling van de ERA directeur is een compleet nieuwe versie van de TSI-TAF gekoppeld. Tevens bijgevoegd een begeleidend rapport van ERA.
ERA-aanbeveling
begeleidend rapport

aanpassing TSI-PRM 1300/2014
ERA heeft een voorstel gemaakt om de TSI-PRM aan te passen. Hoewel de procedure voor besluitvorming nog niet is afgerond, hier alvast de tekst van het voorstel, inclusief de verantwoording die ERA geeft bij dit wijzigingsvoorstel. ERA heeft dit voorstel op 05.06.2020 op haar website gepubliceerd
ERA-aanbeveling
rapport van de consultatie
begeleidend rapport
impact assessment

ERA-aanbeveling — bijlage — begeleidend rapport  — impact assessment