docs interop richtlijn

consultatie van groot aantal wijzigingen van de TSI’s
ERA heeft op 18 maart 2022 een consultatie gestart om alle TSI’s aan te passen. Bijgaand een overzicht van de aangepaste voorstellen. Er is gelegenheid om te reageren tot 17 juni 2022 door het invullen van een Excel bestand. Dan moet ook verklaard worden dat de privacyverklaring is gelezen. Beide documenten zijn hier ook te vinden.
1-CCS (Control Command System)
2-ENE (Energy)
5-NOI (Noise)
6a-OPE (Operations) [LINK naar ERA-site]
6b-OPE-annex A (ERTMS requirements)
7-PRM (Passengers Reduced Mobility)
8-WAG (Wagons – freight) [ LINKnaar ERA-site]
9-ERATV (part of TAF)
10-RINF (part of INF)

Privacy verklaring
Excel reactie sheet

Ontbreken de TSI’s: Loc&Pas, SRT (tunnels) en TAP (zie voorstel hieronder)

aanpassing TSI-TAP
ERA heeft op 21.01.2022 op haar website een voorstel gedaan voor herziening van de TSI-TAP. Dit is aanbeveling ERA-REC-122.
ERA aanbeveling: [LINK naar ERA-website]
Impact assement: [LINK naar ERA-website]
Begeleidend rapport: [LINK naar ERA-website]

aanpassing TSI-TAF 1305/2014
ERA heeft een voorstel gemaakt voor een herziene TSI-TAF. Dit document is op 11.09.2020 gepubliceerd op de ERA website.
Aan de aanbeveling van de ERA directeur is een compleet nieuwe versie van de TSI-TAF gekoppeld. Tevens bijgevoegd een begeleidend rapport van ERA.
ERA-aanbeveling
begeleidend rapport

aanpassing TSI-PRM 1300/2014
ERA heeft een voorstel gemaakt om de TSI-PRM aan te passen. Hoewel de procedure voor besluitvorming nog niet is afgerond, hier alvast de tekst van het voorstel, inclusief de verantwoording die ERA geeft bij dit wijzigingsvoorstel. ERA heeft dit voorstel op 05.06.2020 op haar website gepubliceerd
ERA-aanbeveling
rapport van de consultatie
begeleidend rapport
impact assessment

ERA-aanbeveling — bijlage — begeleidend rapport  — impact assessment